Geen feestmiddag maar wel kleurwedstrijd

Download de kleurplaat door op de minikleurplaat hierboven te drukken en lever die in voor 20 februari bij het secretariaat

Schovenhorstweide 1, 57 09 SG Helmond  Dierdonk.

Er zijn 11 prijsjes beschikbaar!!!!

Op zaterdag 6 februari hebben wij onze leden bezocht

Om de samenhorigheid tussen de leden te benadrukken ondanks dit jaar samen alleen carnaval vieren, hebben wij de Rampetamper persoonlijk uitgereikt. Verder een warm aandenken aan dit jaar wat zeker vanaf vandaag goed te gebruiken is.

De leden waren erg verrast en allen zeer enthousiast.

Het boekje komt ook snel online en zal carnavalszaterdag verspreid worden in Dierdonk, het is immers carnaval.

Voor allen blijf gezond en vier een veilige carnaval.

Prettige Feestdagen

Lachen met 8 buuts van Rob Scheepers uit Sterksel

Beste Rampetampers.

Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier in jullie ton de mensen mogen vermaken. Dat zit er in 2021 helaas niet in. Om jullie tonpraatliefhebbers in lock-down tóch wat dijenkletsen te bieden heb ik afgelopen weekend mijn 8 bekendste buuts online gezet. Van de Hooligan en de kermis-exploitant tot aan de Kloon en de Bakker. Goed voor avonden vol Brabantse humor dus.

Maarrrrr, de actie wordt nóg mooier! Want iedere tonpraatliefhebber die vanaf morgenmiddag mijn pakket van 8 buuts à €11,11 bestelt mag daarbij zijn of haar favoriete carnavalsvereniging selecteren. Dus in dit geval DE RAMPETAMPERS ! En dan gaat €3,33 van dat bedrag – huppakee – direct naar DE RAMPETAMPERS!

Dit is voor ons toch mooi meegenomen.

Rob wil ons op deze manier financieel óók een beetje mee te laten delen in dit carnavalsloze jaar. Hij blij. Wij blij. Tonpraatliefhebbers blij. We zullen er namelijk allemaal samen uit moeten komen.

Dus:

  • Wanneer gaat de actie in? Morgenmiddag 5 feb, 16:00 uur.
  • Tot wanneer loopt de actie? Tot en met carnavalsdinsdag
  • Wat moeten jullie ervoor doen? NIKS! Jullie vereniging is al opgenomen in het keuzemenu op mijn site.
  • Wat zou ik wél doen als ik jullie was? Zoveel mogelijk mensen aanzetten tot het selecteren van jullie vereniging natuurlijk. Want iedere klik levert jullie kas €3,33 op.
  • Nog meer? Nee. Dat was het eigenlijk wel.

 

Zie ook het promotiefilmpje van Rob

Het pakket met 8 buuts is te bestellen op www.robscheepers.com/videostvideo. En bij vragen weten jullie me te vinden.

Nou, ondanks alles tóch een bijzonder carnavalsfeest gewenst. En hopelijk tot snel weer bij ons in de zaal.

En dit alles met de carnavaleske groeten van Rob Scheepers.

Alaaf

Rabo clubsupport

Corona, carnaval 2021 en gezondheid

Beste Carnavalsvrienden,

Na overleg, zijn wij als bestuur unaniem van mening dat het niet verantwoord is om in November een Prinsbekendmaking te organiseren, zoals het er nu voor staat kunnen we elkaars gezondheid dan niet garanderen.  

Mocht er toch nog wat georganiseerd worden op een later tijdstip in Carnavalsland betekent dat voor ons dat onze huidige Hoogheid Ton ons nog een keer voor zal gaan, mochten er activiteiten doorgang vinden, afgewisseld en aangevuld met diverse oud Hoogheden om een ludiek tintje aan dit bijzondere jaar te kunnen geven. We verwachten geen activiteiten (ook niet van andere verenigingen) in dit kalender jaar (gelet op de 1.5m maatschappij) en de complexiteit die dat met zich mee brengt in organisatie en wat dat betekent voor onze beleving van Carnaval, maar wellicht dat er in begin 2021 mogelijkheden zijn.

Ik begrijp dat we dit besluit relatief vroeg nemen, maar wij vinden jullie en onze gezondheid belangrijk. Op 1.5m Carnaval vieren is voor alsnog onmogelijk, de vrees is dat dit soort activiteiten pas in zijn oorspronkelijk staat gevierd kunnen worden bij voldoende groepsimmuniteit e.o. inentingen waarbij opgemerkt dat dit niet op korte termijn gerealiseerd zal zijn.

Groet en een goede gezondheid gewenst, namens het voltallige bestuur

Ruurd Jan Leenders

Voorzitter CV de Rampetampers