Corona, carnaval 2021 en gezondheid

Beste Carnavalsvrienden,

Na overleg, zijn wij als bestuur unaniem van mening dat het niet verantwoord is om in November een Prinsbekendmaking te organiseren, zoals het er nu voor staat kunnen we elkaars gezondheid dan niet garanderen.  

Mocht er toch nog wat georganiseerd worden op een later tijdstip in Carnavalsland betekent dat voor ons dat onze huidige Hoogheid Ton ons nog een keer voor zal gaan, mochten er activiteiten doorgang vinden, afgewisseld en aangevuld met diverse oud Hoogheden om een ludiek tintje aan dit bijzondere jaar te kunnen geven. We verwachten geen activiteiten (ook niet van andere verenigingen) in dit kalender jaar (gelet op de 1.5m maatschappij) en de complexiteit die dat met zich mee brengt in organisatie en wat dat betekent voor onze beleving van Carnaval, maar wellicht dat er in begin 2021 mogelijkheden zijn.

Ik begrijp dat we dit besluit relatief vroeg nemen, maar wij vinden jullie en onze gezondheid belangrijk. Op 1.5m Carnaval vieren is voor alsnog onmogelijk, de vrees is dat dit soort activiteiten pas in zijn oorspronkelijk staat gevierd kunnen worden bij voldoende groepsimmuniteit e.o. inentingen waarbij opgemerkt dat dit niet op korte termijn gerealiseerd zal zijn.

Groet en een goede gezondheid gewenst, namens het voltallige bestuur

Ruurd Jan Leenders

Voorzitter CV de Rampetampers

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.